Vad är EDIFACT?

För att förklara vad EDIFACT är måste jag först förklara vad EDI är. EDI (electronic data interchange) är den tekniska termen för ett standardiserat utbyte av digital information mellan två parter. Utbytet sker vi affärs-, bokförings- eller faktureringssystem. Den vanligaste formen av EDI är en e-faktura, men det går också att utbyta ordrar eller kvittenser mm.

EDI är inget globalt format utan det hanteras på olika sätt i olika delar av världen. I Europa används EDIFACT, som är en standard framtagen av FN. EDIFACT står för Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport.

EDIfact innefattar en uppsättning internationellt överenskomna standarder, kataloger och riktlinjer för elektroniskt utbyte av strukturerade data mellan oberoende datasystem. Alltså hur t ex en e-faktura ska hanteras.

Vid utveckling av affärer med partners som arbetat en längre tid med EDI är det sannolikt att det finns en önskan om att kommunikationen ska ske via en EDIFACT-standard.

Integration med EDIFACT

När nyare integrationer sätts upp har EDIFACT-standarder ofta fått ge vika för modernare EDI-format baserade på xml eller den nyaste varianten Swebase. Ska du använda EDI är det viktigt att använda en produkt som omvandlar de interna formaten till riktiga EDI-format.

Genom att exportera data kommer integrationsmotorn att filtrera och omvandla informationen till olika kunders format.

Leta upp en bra integrationsmotor som dessutom har bra konsulter som kan hjälpa dig genom hela processen.

Kommentarer är stängda.