Jurister – vad är en jurist?

En jurist eller i plural flera jurister syftar vanligtvis  på en person som har  avlagt juris kandidatexamen eller juristexamen. Samt är utbildad inom att kunna analysera och lösa juridiska problem samt tolka lagar och andra författningar, lagförarbeten, rättsavgöranden och avtal. Yrkesgruppen jurister hittar man t. ex. i domstolar, på advokat- eller juristbyråer, i kommunala eller statlig förvaltningar, i intresseorganisationer, försäkringsbolag men även inom privata sfären, många lite större företag har en egen jurist anställa.