Verksamhetsområde

Advokatcentrum bedriver allmän praktik och företräder klienter i olika typer av ärenden inom skilda rättsområden. Då Advokatcentrums jurister har varit verksamma under lång tid och därmed har en bred erfarenhet inom de flesta rättsområden kan vi bistå Dig med att lösa juridiska frågor och problem som uppkommit för Dig. Eftersom juridiska problem ofta berör skilda juridiska områden innebär bredden av våra kunskaper att vi kan ge Dig helhetslösningar på de flesta problem. Nedan följer några exempel på inom vilka rättsområden vi är verksamma.

Arbetsrätt, arvsfrågor, avtalsfrågor, brottmål, domstolsprocesser, familjerätt, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, gåvobrev, hyresfrågor, hästjuridiska frågor, immaterialrättsliga frågor, inkassoärenden, kompanjonsavtal, konkurrensärenden, konkursrättsliga problem, köprättsliga problem, LVU-, LVM-, LRV- samt LPT-ärenden, likvidationsärenden, skaderegleringar, skadeståndsfrågor, skatteärenden, styrelsefrågor.