Om Advokatcentrum

Den 1 april 1987 uppstod Advokatcentrum på den plats företaget alltjämt är beläget, nämligen Drottninggatan 11 i Skövde. Av de ursprungligt fyra advokaterna kvarstår två, nämligen advokat Peter Falck och advokat Staffan Uvabeck. Verksam på Advokatcentrum är även advokat Håkan Johnson.

När Du kontaktar oss möter Du vanligtvis först vår sekreterare Inger Källén eller vår kamrer Ulla Davidsson. Adress och kontorstider finns under kontakta oss.

Tack vare att vi sedan länge är etablerade i Skövde med omnejd har vi inom regionen ett mycket brett kontaktnät, vilket gör att vi kan förmedla kontakter inom de flesta områden.