Jurister

Advokat Peter Falck

Utbildning m m: Jur Kand examen år 1976, tingsnotarie mellan åren 1977-1979, invald i advokatsamfundet år 1981 samt delägare i Advokatcentrum sedan år 1987.

Språk: engelska

Advokat Staffan Uvabeck

Utbildning m m: Jur kand examen år 1979, tingsnotarie mellan åren 1979-1981, invald i advokatsamfundet år 1984 samt delägare i Advokatcentrum sedan år 1987.

Språk: engelska, franska

Advokat Håkan Johnson

Utbildning m m: Jur Kand examen år 2002, notarie på kronofogdemyndigheten i Jönköping år 2002, tingsnotarie mellan åren 2002-2004, biträdande jurist mellan åren 2004-2007 samt invald i advokatsamfundet år 2007.

Språk: engelska